Vírič vody

Voda vysokohorských potokov patrí k vode najbohatšej na energiu, ktorú nám poskytuje matka Zem vo svojej kozmickej harmónii. V onom citlivom okamihu, pri ktorom sa vodný vír roztriešti v chaose, akoby prešiel nespočetnými maličkými vírmi, sa vytvárajú reťazce kvapalných kryštálov (polyméry) so svojou príťažlivou silou. Tie udržujú vnútornú štruktúru vody.

Ralf Rösner: "Bio usmerňovač vody, ktorý som vyvinul, tento prírodný jav napodobňuje. Účinky viditeľné pri porovnávacích pokusoch pri pestovaní rastlín na poli sú udivujúce. Napríklad rastliny zalievané zvírenou vodou klíčia rovnomernejšie a silnejšie, sú odolnejšie a chutia výraznejšie. Tieto série pokusov s rastlinami , ktoré boli zalievané vodou vírenou za rozdielnych konštelácií, mi poslúžili k tomu, aby som otestoval rozdielne vírenú vodu, a tak sa dostal pomerne rýchlo k vyhodnotiteľným porovnávacím výsledkom. "

V pieste víriča máme možnosť vytvoriť "ideálny" vír podľa predlohy z prírody. V procese chaotizácie pri rozstrekovaní vody v dolnej banke môžeme vo vode vymazať staré, čo do podstaty cudzie informácie (napr. negatívne frekvencie zo zaťaženia mesta škodlivými látkami). Pri tom sa skrze samotný vír môže znovu spojiť bytosť vody so svojou Prasubstanciou a nanovo do seba prijať kozmické sily. Tým, že oba procesy (vírenie a rozstrekovanie) prebiehajú súčasne, vzniká vír, ktorý vodu étericko-energicky nabíja a takto oživuje. Pri tvorbe nových reťazcov kvapalných kryštálov tak znovu vzniká napätie. Vodná kvapka je prebudená z nehybného života k životu vnútorne prúdiacemu a získava späť svoje pôvodné vitálne a formotvorné sily. (To možno pod zodpovedajúcim mikroskopom dobre vidieť.) A aj keď voda prejde varom, zostávajú v nej tieto reťazce kryštálov naďalej obsiahnuté.

Desať rokov výskumnej práce

"Všetko dajú bohovia tým, ktorí sa usilujú o harmóniu."
Pretože tvar víru má rozhodujúci vplyv na úspech procesu, musela sa dať víriču taká forma, aby sa vo výsledku priblížil čo najviac ideálu. Ako najúčinnejšie sa ukázalo, keď vírič získal tvar dvoch vajíčok, postavených špičkami k sebe. Zásadný význam mal tiež pomer veľkosti a prietokového otvoru. Potom bolo nutné nájsť najlepší uhol pre "lievik", lebo ten zásadne ovplyvňuje rýchlosť otáčania. Nájdenie správneho skla bol jeden z posledných, ale aj najťažších úloh. Jednou z požadovaných vlastností bolo to, že nesmelo obsahovať kov. Vďaka dobrým radám a spolupráci s odborníkmi v sklárni Lauscha som potom objavil čistý krištáľ. A spolu so skúsenosťami sklárov som našiel podnik s potrebnými službami a zodpovedajúcim vybavením.
Ralf Rößner

"Víriaci lievik je jediná forma na Zemi, ktorá siaha až do najvyšších hierarchií." Rudolf Steiner

Video ako používať vírič vody (nemecky)

viric_1_liter_bez_zlateho_kruzku_s_korkovou_podlozkou_w1viric_1_liter_bez_zlateho_kruzku_s_korkovou_podlozkou_w
100,00 €
viric_1_liter_bez_zlateho_kruzku_s_korkovou_podlozkou_w7viric_1_liter_bez_zlateho_kruzku_s_korkovou_podlozkou_w16
112,00 €
viric-vody-01viric-vody-01_zlaty_pruzok
160,00 €
IMG_9408viric-vody-01_zlaty_pruzok6
170,00 €
viric-vody-modry-so-stojanomviric-vody-modry
141,00 €
viric-vody-modry-so-stojanom3viric-vody-modry7
195,00 €
viric-voda-kvet-zivotaviric-voda-kvet-zivota-01
135,00 €
viric-voda-kvet-zivotaviric-voda-kvet-zivota-01
185,00 €
viric-vody-abio-polovica
55,00 €
korkova_podlozka
7,00 €
stojanek_na_viric_1_litr
22,00 €
stojanek_na_viric_1_litr2
19,00 €