Rudolf SteinerPíše sa rok 1924. Práve sa skončil poľnohospodársky kurz, vedený Dr. Rudolfom Steinerom na želanie mnohých poľnohospodárov, na hospodárstve Kobierzyce počas svätodušných sviatkov. Auto stojí pred vstupnou halou zámku a čaká na prednášajúceho, aby ho odviezlo na vlakovú stanicu do Wroclavi. Podľa svedectva syna hostiteľky Johanny von Keyserligk, udial sa ešte tento krátky, ale mimoriadne významný rozhovor. Skôr, než Dr. Rudolf Steiner nastúpil do auta, zastavili ho Johanna von Keyserligk a Günther Wachsmuth:
"Pán doktor, mali by sme ešte jednu otázku."
"Ak sa podarí podľa Vami daných pokynov ošetriť pôdu a naše plodiny a oživiť ich, potom to, čo takto vypestujeme, bude v dostatočnej miere primeranou výživou pre človeka dnešnej doby zodpovedajúcou jeho duchovnej podstate? "
"To nemôže stačiť ani za najpriaznivejších okolností," odpovedal Rudolf Steiner.
"Malo by sa usilovať o to, aby sa v Európe udomácnila Dioscorea batata a nahradila zemiaky ako hlavnú potravinu."
Obaja boli vďaka Bohu dostatočne bdelí a pýtali sa ďalej.
"Kde tá rastlina rastie a čo je na nej tak osobitého?"
Rudolf Steiner mohol na otázku odpovedať len krátko, vodič už čakal. Všetci však pocítili dôležitosť a vážnosť jeho stručnej odpovede.
"Táto rastlina je ako jediná schopná vo svojich častiach rastúcich pod zemou ukladať svetelný éter*. A ten bude pre ľudí v budúcnosti nenahraditeľný. "
Bude čoraz ťažšie prijímať svetelný éter v dostatočnom množstve prostredníctvom zmyslov, preto potrebujeme pre výživu túto rastlinu. Rastie v Číne. "**)
To muselo pre začiatok stačiť, vodič sa ponáhľal, aby im neušiel vlak.

*) Éter: S fyzickým svetom - pevným, tekutým a plynným - hraničí svet Éterna čiže elementárny, ktorý je nazývaný tiež svet utvárajúcich síl. Éter je druh nemateriálnej prasubstancie, čisto silového pôsobenia, z ktorej vzniklo v priebehu stvorenia Zeme všetko materiálne. Éter dnes preniká fyzické telá rastlín, zvierat i človeka a spôsobuje, že sa v nich z mŕtvej hmoty stáva živý organizmus. Tak ako je materiálny svet rozdelený do skupenstiev, tak je svet Éterna rozčlenený podľa "jemnosti" utvárajúcich síl do štyroch éterných druhov (vodný éter, svetelný éter, chemický čiže zvukový éter a životný éter).

erinnerungen an fruehe**) Viac k tomu v knihe Adalberta von Keyserlingk Erinnerungen an frühe Forschungsarbeiten, ktorú vydalo nakladateľstvo Verlag der Kooperativa Dürnau v Dürnau roku 1993.

svetelny koren kupit 01